Strona pod domeną www.mateuszkozlowski.pl jest stroną o charakterze informacyjnym (dalej „Strona”). Administratorem Strony jest SEM ASSISTANT LTD (dalej „Firma”), z siedzibą w Rotherham, Anglia. Na Stronie poza danymi o charakterze informacyjno-promocyjnym, znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie zapytań do Firmy, dotyczących świadczonych usług oraz oferty Firmy (dalej „Formularz”). Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika/potencjalnego klienta zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie jest udzielana na rzecz Firmy dla wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest SEM ASSISTANT LTD. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Skorzystanie z uprawnień wymienionych w pkt. 7 powyżej, jest realizowane poprzez wysłanie na adres lead@mateuszkozlowski.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika. lead@mateuszkozlowski.pl jest również właściwy dla komunikowania Firmie wszelkich uwag i wskazówek dotyczących Strony i usług świadczonych przez SEM ASSISTANT LTD.